Hướng dẫn cài đặt máy chấm công thẻ giấy

Điểm Deal+1
Điểm Deal+1

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG THẺ GIẤY

Các dòng máy như: Ronal jack, Umei, Tita…

CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG THẺ GIẤY

Chuẩn bị:
Mở khóa
Mở nắp
Trên màn hình LCD hiển thị chữ P1
Các phím chức năng ở phía mặt trong của nắp.
Phím F1 đến phím F5 là các phím chức năng.
Phím E là phím Enter (để lưu lại)
Phím PRO là để lựa chọn chương trình (P1 đến P3)
Phím + là để tăng một giá trị
Phím là để giảm một giá trị

⚡️ Cài Đặt Ngày Tháng Năm

P1 – F1

Nhấn F1
Trên màn hình hiện những số theo thứ tự Năm – Tháng – Ngày – Thứ
Giả sử trên màn hình hiển thị 03 01 14, Tue (thứ ba, ngày 14 tháng 01 năm 2003), lúc này 03 (năm 2003) nhấp nháy – là số đang ở chế độ cài đặt.
Và ta cài đặt lại là ngày thứ Năm 16 tháng 02 năm 2003
Nhấn tiếp phím E (Enter), sự nhấp nháy chuyển sang 01 (tháng 01)
Nhấn tiếp phím + thì 01 chuyển sang 02 nhấn phím E, sự nhấp nháy chuyển sang 14 (ngày 14).
Nhấn tiếp phím + thì 14 chuyển sang 16 nhấn phím E, sự nhấp nháy chuyển sang thứ.
Nhấn tiếp phím + để chuyển sang Thu (thứ năm) nhấn phím E, màn hình không còn hiển thị.

trở lại menu ↑

⚡️ Cài Đặt Giờ

P1 – F2

Nhấn F2
Trên màn hình hiển thị theo thứ tự Kiểu Hiển Thị Giờ, Giờ, Phút
Giả sử 24 16 56 (16 giờ 56 phút, kiểu hiển thị 24)
Và ta cài đặt 08 giờ 16 phút.
Lúc này trên màn hình số 24 đang nhấp nháy, nhấn phím E sự nhấp nháy chuyển sang 16 (16 giờ), ta phấm phím để được 08 nhấn phím E, sự nhấp nháy chuyển sang 56 (56 phút) nhấn tiếp phím để được 16 nhấn phím E, lúc này trên màn hình không hiện gì cả.

trở lại menu ↑

⚡️ Cài Đặt Khoảng Thời Gian Đổ Chuông

P2 – F1

Nhấn phím PRO
Màn hình chuyển sang P2
Nhấn F1
Màn hình xuất hiện số 05 (05 giây).
Giả sử ta cài đặt 10 giây
Bấm phím + để được 10 nhấn phím E để lưu lại, lúc này màn hình không hiện gì cả.

trở lại menu ↑

⚡️ Cài Đặt Giờ Đổ Chuông

P2 – F2

Nhấn phím PRO để màn hình P2.

Nhấn F2
Màn hình xuất hiện 01 66 66 (01 là số thứ tự chương trình chuông, 66 66 là giờ và phút)
Giả sử cài đặt 7h30 và 11h 30 đổ chuông
Lúc này số 01 nhấp nháy nhấn phím E, sự nhấp nháy chuyển sang 66 nhấn phím + để được 07 nhấn phím E, lúc này sự nhấp chuyển sang 66 nhấn phím + để được 30 nhấn phím E tiếp tục nhấn phím E, lúc này màn hình chuyển sang 02 66 66.
Ta tiếp tục cài hồi chuông thứ 2
Lúc này số 02 nhấp nháy nhấn phím E, sự nhấp nháy chuyển sang 66 nhấn phím + để được 11 nhấn phím E, lúc này sự nhấp chuyển sang 66 nhấn phím + để được 30 nhấn phím E tiếp tục nhấn phím E, lúc này màn hình chuyển sang 03 66 66.

trở lại menu ↑

⚡️ Cài Đặt Đổi Màu Ruy Băng

P2 – F3

Giả sử cài đặt
07h31 bắt đầu in màu đỏ.
11h30 bắt đầu in màu xanh
Nhấn phím PRO để màn xuất hiện P2
Nhấn phím F3
Màn hình xuất hiện 01 66 66 (01 số thứ tự chương trình – số lẻ là chỉ in màu đỏ, số chẳn là in màu xanh, 66 66 chỉ giờ và phút)
Lúc này số 01 đang nhấp nháy nhấn phím E, sự nhấp nháy chuyển sang 66 nhấn phím + để được 07 nhấn phím E, lúc này sự nhấp nháy chuyển sang 66 kế tiếp nhấn phím + để được 31 nhấn phím E tiếp tục nhấn phím E, màn hình xuất hiện 02 66 66.

Ta tiếp tục cài đặt giờ in màu xanh 11h30

Lúc này số 02 đang nhấp nháy nhấn phím E, sự nhấp nháy chuyển sang 66 nhấn phím + để được 11 nhấn phím E, lúc này sự nhấp nháy chuyển sang 66 kế tiếp nhấn phím + để được 31 nhấn phím E tiếp tục nhấn phím E, màn hình xuất hiện 03 66 66.

trở lại menu ↑

⚡️ Cài Đặt Giờ Dịch Cột

P2 – F4

Giả sử cài đặt
06h30 bắt đầu dịch sang cột 1.
10h30 bắt đầu dịch sang cột 2.
Nhấn phím PRO để được P2
Nhấn F4
Màn hình xuất hiện 66 66 66 (chỉ thị vị trí cột, giờ và phút)
Số 66 đầu tiên chỉ thị vị trí cột, nếu nhấn phím + hoặc phím nó sẽ thay đổi như sau:

11 chỉ thị cột 1
12 chỉ thị cột 2
13 chỉ thị cột 3
14 chỉ thị cột 4
15 chỉ thị cột 5
16 chỉ thị cột 6

Lúc này số 66 đầu tiên nhấp nháy nhấn phím + để được 11 nhấn phím E, sự nhấp nháy chuyển sang 66 kế tiếp nhấn phím + để được 06 nhấn phím E, sự nhấp nháy chuyển sang 66 cuối cùng nhấn phím + để được 30 nhấn phím E nhấn tiếp phím E, màn lại xuất hiện 66 66 66.

Ta tiếp tục cài thời gian cột 2

Lúc này số 66 đầu tiên nhấp nháy nhấn phím + để được 12 nhấn phím E, sự nhấp nháy chuyển sang 66 kế tiếp nhấn phím + để được 10 nhấn phím E, sự nhấp nháy chuyển sang 66 cuối cùng nhấn phím + để được 30 nhấn phím E nhấn tiếp phim E, màn lại xuất hiện 66 66 66.

10 Tổng Điểm

Đánh Giá: 5 (1 phiếu bầu)

Bình Luận

Phản hồi của bạn

Logo
Reset Mật khẩu
So sánh các mặt hàng
  • Toàn bộ (0)
So sánh