Đã hết hạn

DANH SÁCH SẢN PHẨM ĐỢT 2 THÁNG 08 (từ16/08 – 31/08) của BÁCH HÓA XANH

Bách Hóa Xanh
Điểm Deal0
Điểm Deal0

DANH SÁCH SẢN PHẨM ĐỢT 2 THÁNG 08 (từ16/08 – 31/08) của BÁCH HÓA XANH tại bachhoaxanh từ ngày 14/08/19 đến 31/08/19

Link danh sách chi tiết:
http://bit.ly/2Z2UpPY
*Lưu ý: ACCESSTRADE gửi bạn 2 landing page bao gồm các sản phẩm được tính hoa hồng. Các Publisher tập trung đẩy số trên hai Landing page này để tối ưu được hiệu quả khi chạy chiến dịch BHX nhé! Tránh đẩy số trên trang chủ của Bách Hóa Xanh để giảm số lượng sản phẩm không được tính hoa hồng.
Landing page 1: http://bit.ly/2OV0tGn (All sản phẩm).
Landing page 2: http://bit.ly/2N22GgL (các sản phẩm ngành sữa.
Banner: http://bit.ly/2Z3jMkH

Bình Luận

   Phản hồi của bạn

   Pricena.vn
   Logo
   Quyền truy cập đăng nhập / đăng ký bị vô hiệu hóa tạm thời
   So sánh các mặt hàng
   • Toàn bộ (0)
   So sánh
   0